Recenze
The Endgame

Český název:Koncová hra
Autor:Ogawa Tomoko a James Davies
Jazyk:čeština, angličtina
Určeno pro:7k-3d
Hodnocení:70 %

V goistické literatuře je jedna velmi zajímavá věc: Jen v Česku se dostanete k desítkám knih o zahájení, střední hře, k různým sborníkům tesuji, tsume-go a joseki. Knih o koncovce je však naprosté minimum. A to přesto, že v koncovce se obvykle odehrává zhruba polovina partie a často se během ní rozhoduje o výsledku.
Například v knihovně České asociace go naleznete pouze dvě knihy, které se věnují výhradně koncovce. Jednou z nich je The Endgame od japonské profesionálky Ogawy Tomoko a goistické spisovatelské legendy Jamese Daviese. Přestože se říká, že umění dokonale ovládnout koncovku přichází až s věkem a s hráčskými zkušenostmi, určitě mohu tuto knihu hráčům, kteří mají ambice být silnými, doporučit.
Její obsah se dá rozdělit zhruba do čtyř částí (které ovšem přesně nekopírují její kapitoly): vysvětlení základních pojmů jako sente, gote, opačné sente a dvojité sente, koncovková tesuji, partie profesionálů s důrazem na koncovku a koncovkové úlohy. To je, domnívám se, optimální složení. Není to ku příkladu pouze sborník úloh.
Trochu mám dilema, hráčům jaké třídy tuto knihu doporučit. V seznamu knih knihovny ČAGo jsou uvedeny třídy 12. až 3. kyu. Přiznám se, že jsem si tuto knihu před časem koupil a přečetl a rozhodně nemám pocit, že by mi to vůbec nic nedalo. Co je to gote a sente, jsem samozřejmě věděl. Mnohé úlohy mi daly ovšem dost zabrat. Asi stejně jako u velké části knih i z této si člověk vezme to, na co má zrovna sílu. Je možné si ji přečíst třeba jako 7. kyu a vzít si z ní zvláště věci týkající se vztahu sente-gote. A pak se dá k této knize vrátit jako 1. dan a už jít do větší hloubky s přesným propočtem hodnoty tahů.
Výhodou této knihy je, že si ji můžete koupit také v češtině. Nutno ovšem podotknout, že překlad je občas trochu kostrbatý. Například autorka knihy Ogawa Tomoko ke čtenářům promlouvá v mužském rodě, přestože z úvodu je patrné, že se jedná o ženu. On už český název Koncová hra trochu zavání anglicismem. Vždyť každý hráč by téměř jistě řekl koncovka.
To ovsem nic nemění na tom, že zvláště pro silnější hráče je dobré si tuto knihu přečíst. Počítejte však s tím, že její studium je poměrně náročné, není to, jako když si člověk přehrává komentovanou profesionální a jen se u toho kochá.


(zavřít)