Lekce
Než spojíš, třikrát měř

Tato lekce možná trochu poupraví váš pohled na spojování kamenů. Nejlepší bude začít rovnou úlohou: Jak má černý spojit své kameny na následujícím obrázku?


A rovnou další úloha: Jak by se měl černý spojit zde?


Pokud jste u první úlohy bez nejmenšího zaváhání zvolili tah 1 na dalším diagramu, jste silný hráč.


Pokud jste však tak automaticky tah 1 nezahráli, jste ještě silnější.
Možná vám tah 1 na předchozím obrázku připadá naprosto přirozený. Přesto silní hráči vždy velmi velmi zvažují, zda ho zahrát. Proč? Protože nechává bílému možnosti do budoucna. Časem se mohou dostat do okolí černé skupiny nějaké kameny soupeře. A pak může bílý zahrát velmi nepříjemné tahy 1 a 3, po nichž černému dost možná nezbude nic jiného než se pokorně pospojovat.


Hrát takto podle diktátu soupeře? Na to silní hráči nechtějí nikdy přistoupit! Pokud je to tedy jen trochu možné, snaží se podobné situaci rovnou předejít. Pokud střih na bodu A na dalším obrázku není příliš nebezpečný, spojí se černý raději napevno tahem 1.


Druhá úloha představuje velmi podobný příklad. Opět mnozí automaticky zahrají tah 1 na následujícím diagramu.


Muset však odpovědět na tzv. "peepy" (nahlédnutí) 1 a 3? To je tak ponižující, že na to opět silní hráči přistoupí jen ve chvíli nejvyšší nouze, kdy je potřeba skupiny udržet pospojované. Bílý samozřejmě "peep" 1 nebo 3 nebude hrát okamžitě, ale počká si na nejpříhodnější okamžik, kdy například bude moci na černou skupinu zaútočit nebo bude chtít černému zredukovat vliv. O to bolestnější to však pro černého pravděpodobně bude.


Pokud je to proto jen trochu možné, je lepší takovému scénáři rovnou předejít například tahem 1 na dalším obrázku.


Na závěr jedna pěkná ukázka z praxe, která se často objevuje a v níž se neméně často chybuje. Jak má černý spojit své kameny po sekvenci 1 až 8 na dalším diagramu?


Pokud se bude snažit udržet všechny kameny pohromadě tahem 1 na následujícím obrázku, bílý v tempu vnutí jeho skupině velmi těžkopádný tvar tahy 2 až 6. Na takový výsledek černý určitě hrdý nebude.


Často je velmi obtížné určit, zda je lepší zahrát tak, aby vaše kameny byly stoprocentně spojené, nebo tak, aby vám soupeř nemohl vnutit špatný tvar. Univerzální recept neexistuje. Vždy záleží na pozici na desce a na tom, do jakého nebezpečí se vaše skupiny mohou dostat. Tato lekce vám má jen dát námět k přemýšlení o tom, že není vždy potřeba spojovat skupiny najisto. Někdy naopak to může být přítěží.


(zavřít)