Lekce
Jak na šíření supervelkým koňským skokem?

Poznatky z této lekce využijete v praxi tak často, že se skoro sám sobě divím, že sem tuto lekci dávám zdarma. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní dvacátou lekci a stále to ještě, zdá se, někdo čte, tak se neubráním tomu zmíněné poznatky zveřejnit.
Tvar bílých kamenů na následujícím obrázku asi není potřeba dlouho představovat. V partiích se toto šíření objevuje velmi často. Zajímavé je, že přestože se jedná o jeden z nejužívanějších tvarů, tak skoro nikdo nezná jeho japonský název. Ten zní daidaigeima (v doslovném překladu velký-velký koňský skok), v tomto případě ještě přesněji daidaigeima biraki (šíření velkým-velkým koňským skokem).


Mezera mezi bílými kameny je dost velká na to, aby se dala provést nějaká invaze do něj, případně jeho redukce. Ne druhé straně je ovšem dost malá na to, aby to nebylo tak jednoduché. A právě správný útok do supervelkého koňského skoku je náplní této lekce.
Asi nejzásadnější informace přichází hned na začátek: Pokud jde o útok na tento tvar, pak existují tři správné body a tři špatné.
Správné jsou tyto tři:


Špatné pak tyto tři:


(Poznámka: Je však potřeba podotknout, že toto nemusí platit úplně stoprocentně - ostatně jako nic v go. Pokud bude okolní pozice specifická, může být vše trochu jinak.)

Asi je na místě si všech šest těchto tahů alespoň v základních variantách probrat.
V první případě se jedná o známý "shoulder hit", který je jedním z nejčastějších redukčních tahů. Na něj většinou bílý odpovídá tahem 2. Zdánlivě přirozený tah na bod A při "shoulder hitu" obvykle nebývá správný, protože neútočí na černého; naopak černý si může vynutit další tahy bílého. V tomto případě však vzhledem k blízkosti spřáteleného kamene je hratelný. Místo tahu 2 může černý zahrát i na B.


Velmi těžko se většinou hledá odpověď na prostřední z tahů. V tomto případě přichází v úvahu tahy na body A, B a C. Nedá se říci, který z nich je nejlepší. Záleží na okolní pozici.


Tah 1 na následujícím obrázku pak často dokáže nepříjemně překvapit. Je možné ho nezřídka vidět v handicapových partiích, kdy se silnější hráč snaží zkomplikovat hru. Vhodné je, aby černému fungovaly schody. Většinou se pokračuje sekvencí ukázanou na obrázku, která ovšem nebývá nejlepší. Za bílého může být o poznání silnější odpovědí například tah na bod A.


Nyní pojďme ke špatným tahům. Pokud černý zahraje tah 1 na dalším obrázku, může bílý udělat jednoduše sloupek. To samé je možné zopakovat na druhé straně. Černý pak utíká se slabou skupinou a bílý může vydělat na útoku na ni.


Ani tah 1 na následujícím obrázku není správný. Po něm se bílý jednoduše podpojí.


Ani poslední možnost černému nepřináší moc dobrý výsledek. Opět má slabou skupinu, na kterou může bílý útočit.


Variant je u supervelkého koňského skoku více. Pro začátek však postačí, pokud si zapamatujete, které tři možnosti jsou správné a které naopak špatné.


(zavřít)