Lekce
Koncovka pro začátečníky

Zatímco zahájení a střední hra jsou do velké míry založeny na odhadu hodnoty dané pozice, intuici, schopnosti odhadnout, jakým směrem se bude partie v budoucnu vyvíjet apod., v koncovce je už možné z velké části hrát tahy založené na exaktním propočtu. Tak jednoduché to ovšem zase není. Občas i profesionálové udělají chybu v mikrokoncovce.
Následující řádky by vám přesto měly dát v koncovce alespoň základní rozhled. Nejprve je potřeba si osvětlit několik pojmů:

Sente (tempo) - Tah, na který soupeř musí odpovědět. V opačném případě to pro něj bude znamenat ztrátu. V sente je například tah 1 na následujícím diagramu. Pokud se bílý nespojí tahem 2, přijde o tři své kameny. Černý může po odehrání sente hrát jinam.


Gote - Tah, na který nemusí soupeř odpovědět. Například tah 1 na dalším diagramu pouze uzavírá černé území. Bílý ale na něj nemusí odpovídat a může hrát jinam.


Dvojité sente - Tah, který by byl tempem pro oba hráče. Pokud na následujícím obrázku vlevo zahraje černý tah 1, bílý mu odpoví tahem 2. Jestliže však bude na tahu bílý a zahraje-li na stejný bod (viz obrázek vpravo), odpoví mu zase černý.


Opačné (reverzní) sente - Tah, který má sice hráč v gote, kdyby však do stejné pozice zahrál soupeř, měl by v ní sente. Příkladem může být tah 1 na dalším obrázku. Kdyby na tento bod zahrál bílý, musel by černý spojit své kameny.


Pravděpodobně není těžké odhadnout, jakou prioritu jednotlivé výše popsané tahy obecně mají:

1. Dvojitá sente
2. Sente a opačná sente
3. Gote

Dostat se jako první k dvojitému sente je často nejvyšší prioritou. Proto nezřídka vidíme tyto tahy hrát už ve střední hře. Proč je opačné sente postaveno na stejnou rovinu jako sente, popíšu níže.
Toto pořadí však neplatí úplně stoprocentně. Podívejme se na další obrázek. Zahraje černý na bod A, nebo B?


Tah A je sice v tempu, ale jakmile ho černý zahraje, bílý si raději spojí své kameny. Černý může sice pokračovat tahem 3 na následujícím obrázku, ale tím dohromady získal jen dva body. Bílý zachránil tahem 2 mnohem více. Lepší je proto za černého v předchozím obrázku zahrát na B. Ne vždy je to, co se jeví jako tempo, skutečné tempo.


Vždy je potřeba brát v potaz celkovou situaci na desce a u jednotlivých tahů se dívat i na jejich možné další pokračování. Neplatí to opět úplně stoprocentně, ale přesto se dá říci, že tahy v gote se vyplatí zahrát, mají-li alespoň dvojnásobnou hodnotu oproti tahům v sente.
Nyní se ještě podívejme na vztah sente - opačné sente. Na první pohled se může zdát, že se vyplatí si nejprve odehrát sente a teprve poté opačná sente (jedná se zdánlivě pouze o jakási lepší gote). Tak tomu ale vždy není. Kam byste za černého zahráli na následujícím obrázku?


Tahy A, B a C jsou sice v tempu, ale největší je opačné tempo D. Pokud černý například zahraje na 1, bílý ho bude ignorovat a zahraje si na D:


Správná hra černého vypadá takto:


Tímto černý získal jeden bod navíc oproti tomu, kdyby hrál nejprve tempo na A (černý má území větší o dva body, bílý o jeden). To dokazuje, že mnohdy může být výhodnější zahrát si tah v opačném tempu. Vždy záleží na velikosti a možném pokračování.

Jak jsem již uvedl v úvodu - koncovka není tak jednoduchá, jak se může zdát. Hodně například záleží na hráčské zkušenosti. Proto doporučuji hodně hrát. Tím se vaše koncovka zlepší a vy budete vyhrávat vyrovnané partie.


(zavřít)